Goede resultaten


Net als veel andere montessorischolen heeft onze school geen toetscultuur. We hebben geen toetsen nodig om de ontwikkeling van een kind te volgen en bij te sturen. Maar we vinden het natuurlijk wél belangrijk dat kinderen weten hoe het is om een toets te maken. Dat moeten ze later immers nog heel vaak doen. Daarom doen de leerlingen van groep 8 gewoon mee met de landelijke eindtoetsen. In 2019 haalden ze een gemiddelde score van 88.0, flink boven het landelijk gemiddelde van 81.8. Zoals de Inspectie van het Onderwijs het recent formuleerde: onze leerlingen “scoren ruim boven de wettelijke norm die geldt voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie”.