ISOB en NMV


Het bestuur van onze school is de ISOB– Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs. Ook is onze school erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging, die periodiek de kwaliteit van ons onderwijs controleert.