Humanistisch Vormingsonderwijs


Leerlingen uit de bovenbouwgroepen krijgen wekelijks het vak Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), een keuzevak voor openbare- en algemeen bijzondere scholen. Tijdens HVO-lessen stelt een vakleerkracht kinderen prikkelende vragen over uiteenlopende thema’s, zoals gezondheid en ziekte, familie en vriendschap, duurzaamheid en milieu. Zo leren kinderen spelenderwijs dat ze zelf richting kunnen geven aan hun leven en kunnen omgaan met andere opvattingen dan hun ideeën.