Kosmisch onderwijs


Kosmisch onderwijs of ‘wereldverkenning’ is een belangrijk onderdeel van het montessorionderwijs. Uitgangspunt is dat alles samenhangt en onderling afhankelijk is. In het Kosmisch onderwijs bieden we vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek niet apart van elkaar aan, maar in samenhang. We bespreken een onderwerp altijd vanuit verschillende invalshoeken. In de onderbouw richt kosmisch onderwijs zich vooral op de directe omgeving. In de middenbouw zoomen we uit: kinderen leren over onze plek op aarde en in het heelal. Bovenbouwers leren over verschillende culturen en de geschiedenis van de mensheid. Als je meer wil weten over kosmisch onderwijs, kijk dan eens op de website van Kosmisch Concreet.  Wil je meer weten over onze methode DaVinci. Kijk dan eens de webite van DaVinci.