Voorbereide omgeving


De voorbereide omgeving is een centraal begrip in montessorionderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen leren in een omgeving die hen stimuleert om zelf nieuwe dingen op te pakken en initiatieven te nemen en uitdaagt grenzen te verleggen. Daarom bereiden we die omgeving goed voor, bijvoorbeeld door: