Materiaal


Naast de gebruikelijke moderne leermiddelen gebruiken we door Maria Montessori ontwikkeld materiaal. Gaandeweg wordt dit (duurzame) materiaal steeds abstracter, omdat kinderen steeds abstracter leren denken. Montessorimateriaal is zo gemaakt dat kinderen het meteen merken als ze een fout maken. Zo leren ze van hun eigen fouten in plaats van dat ze gecorrigeerd worden door een volwassene. Een andere eigenschap van montessorimateriaal is dat er telkens één eigenschap centraal staat. Een voorbeeld hiervan is de roze toren. De blokken van de roze toren hebben allemaal dezelfde kleur en vorm. Ze verschillen alleen in grootte. Zo wordt de aandacht specifiek gevestigd op dat wat het kind aan het leren is.
 

Lesmateriaal in de onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling, taal, muziek en sociale vaardigheden. De jongste kleuters werken vooral met zintuiglijk materiaal. Kinderen die eraan toe zijn kunnen ook oefenen met rekenen en letters. Kleuters spelen veel, zowel binnen als buiten. Buitenspelen prikkelt immers hun zintuigen en draagt bij aan hun sociale- en motorische ontwikkeling.
 

 

Lesmateriaal in de middenbouw

In de middenbouw besteden we veel aandacht aan lezen, schrijven, taal en rekenen. Nieuwe en bekende montessorimaterialen helpen kinderen bij het oefenen van de leerstof. Ook in de middenbouw werken ze op hun eigen manier en in hun eigen tempo aan de leerdoelen die ze moeten behalen. We stimuleren ze om hun werkhouding verder te ontwikkelen en leren ze om doelgericht te werken en zelfstandig opdrachten uit te voeren.
 


 

Lesmateriaal in de bovenbouw

In de bovenbouw krijgen kinderen les in alle gebruikelijke basisvakken. Ze maken werkstukken, houden spreekbeurten en werken soms met laptop en tablet. Omdat ze beter in staat zijn tot abstractie, werken bovenbouwers minder met montessorimateriaal. We verwachten steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van ze. Ze leren plannen maken en de gevolgen daarvan te overzien. Zo komen ze goed beslagen ten ijs in het voortgezet onderwijs.